השתלמות מורים

משרד החינוך אישר את תוכנית הרחפנים של מונא-חלל לשינוי כחלק מתוכנית הרובוטיקה הלאומית של מדינת ישראל.  תחת זאת אישר גם שתי השתלמויות חדשות המיועדות למורים מבתי הספר הנרשמים המיועדים להוביל את נושאי חניכת הקבוצות ו/או הדרכות ההטסה בתוכנית הרחפנים לקראת התחרות.

1. השתלמות מורים בנושא מדריכים מובילים.

2. השתלמות מורים בנושא הדרכת הטסה בתוכנית הרחפנים.

 מטרות ההשתלמויות לספק למורים המלווים (בתחום חניכת הקבוצה ו/או הדרכת הטיסה) את הכלים החברתיים והטכניים הנדרשים על מנת להוביל ולבנות בצורה אפקטיבית קבוצה המתמודדת עם אתגרי תוכנית הרחפנים במסגרת בתחרויות הרובוטיקה הלאומית. 

הנכם מוזמנים לקרוא פרטים נוספים על הסילבוס + תאריכים של שתי ההשתלמויות הקרובות.

* אנו ממליצים לבתי ספר לשלוח שני מורים לשתי ההשתלמויות אך בהחלט ניתן לשלוח מורה לכל השתלמות.

סילבוס ותאריכים השתלמות מורים להדרכת הטסת רחפנים 

סילבוס ותאריכים השתלמות מורים למדריכים מובילים בתוכנית הרחפנים