תחרות הרחפנים

2018

 • התחרות בנויה משלושה מחזורים

 • בכל מחזור תתמודד כל קבוצה בזירה נפרדת הכוללת שלושה אתגרי מונא

 • התחרות בזירות תהווה 42% מהניקוד הכולל, 43% פרויקט חברתי, 15% בניית רחפן עצמאי

 • פרסים נוספים ייקבעו על ידי השופטים (פרוט הפרסים בהמשך)

 

המחזורים

 • מחזור I  - מוקדמות

  • הקבוצות מחולקות באופן אקראי לזוגות אשר יתמודדו באותה זירה. על כל קבוצה לעבור שני מכשולים שייבחרו בהגרלה מוקדמת מראש. זמן הפעילות בזירה 7 דק' או כאשר אחת הקבוצות מסיימת ראשונה ולפחות 4 דק' עברו מתחילת המחזור. סיום ייחשב כנחיתה חזרה במשטח הנחיתה.

 • מחזור II​ - מוקדמות

  • הקבוצות מחולקות על פי מדרג התוצאות מן המחזור הקודם. על כל קבוצה לעבור שני מכשולים שייבחרו על ידי הקבוצה המתמודדת איתה באותה זירה. זמן הפעילות בזירה - 4 דקות

 • מחזור​ III - פלייאוף

  • לשלב זה יעלו  שמונה קבוצות בלבד.  ארבע קבוצות בעלי הדירוג הגבוה ביותר ועוד ארבע קבוצות שייבחרו על ידן מתוך הדירוגים 5-12.

  • שלב זה יחולק לרבע גמר, חצי גמר וגמר ובו ייקבע התוצאות על פי שיטת הניקוד המוגדרת לשלב זה

  • בשלב זה המכשולים ייבחרו באופן אקראי 

הזירה

הזירה מחולקת לשני חלקים שווים בגודל 20 על 8 מטרים. בכל חלק תתמודד קבוצה על שני מכשולים על פי מאפייני המחזור

לשטח ההפעלה יורשו לגשת עד 3 נציגים מכל קבוצה בלבד

 
 
 • ניקוד מעבר מכשול

  • 30 נק' מירביות לכל מעבר מכשול

 • עדכוני בונוס / הפחתה

  • 8+ נק' למעבר מכשול מלא עם רחפן בנייה עצמית בזירה (עם בקר טיסה pixhawk)

  • 8+ נק' לקבוצה הראשונה המסיימת את הזירה (זוכה בניקוד המירבי בזירה)

  • 8- נק' על שימוש במטיס שכבר השתתף בזירה מאותה קבוצה - בין שני המחזורים

  • תוספת ניקוד לכל קבוצה בעלת מכשול על פי ההפרש שבין הניקוד שקבוצה אחרת צברה עליו לבין 30.  לדוגמא - קבוצה א' אשר הצליחה לצבור 20 נק' מתוך 30 נק' ממכשול של קבוצה ב' תזכה את קבוצה ב' ב - 10 נק'

 • ניקוד חד פעמי 

  • נק' בונוס לקבוצה על שימוש מתועד באלמנטים של תוכנה / אלק' במכשול

  • 10- נק' לקבוצה שהמכשול שבנתה נהרס כתוצאה מאמינות נמוכה של הבנייה

  • 5 נק' בונוס על שימוש מתועד בחלקים מודפסים בתלת מימד ברחפן או מכשול

  • 10- נק' על אי מוכנות  או איחור קבוצות לפעילות בזירה ללא הודעה מוקדמת חצי שעה מראש. במקרה זה תפעל הקבוצה היריבה לבד בזירה

** ייתכנו שינויים נוספים בניקוד 

הניקוד

למחזורים1 ו-2

הניקוד

למחזור3

 • ניקוד מעבר מכשול

  • 30 נק' מירביות לכל מעבר מכשול

 • עדכוני בונוס / הפחתה​​

  • 10+ נק' לקבוצה הראשונה המסיימת את הזירה (זוכה בניקוד המירבי בזירה ראשונה)

 
 

כללים נוספים

 • במידה והרחפן יוצא מכלל פעולה באמצע הפעילות בזירה תוכל הקבוצה להשתמש ברחפן גיבוי. כמו כן ישנו זמן של כ 50 דק' לתיקון עד המחזור הבא

 • הקבוצות אינן יכולות לקבל ניקוד עבור מעבר מכשול שהם בעצמם בנו במהלך התחרות

 • במידה ויש התנגשות רחפנים בזירה – מסתיימת הפעילות בזירה באותו רגע

 • פרק הזמן במחזור השני הינו קבוע ולא תלוי בסיום הקבוצה השנייה

 • ניתן לבצע את המחזור רק עם סימה אולם במקרה זה הניקוד שייזקף לקבוצה יהיה 50% מהניקוד שנצבר בלבד.

 • כרטיסים - כל קבוצה מקבלת בתחילת המשחק שני כרטיסים בהם יכולה להשתמש פעם אחת בלבד במהלך כל התחרות

  • כרטיס "החלפת מכשול" לשימוש אחרי הגרלה או בחירה של מכשול ולפני תחילת המחזור להחלפת המכשול​. החלפת המכשול על פי חוקי המחזור הנוכחי בלבד

  • כרטיס "החלף מטיס" שבו ניתן להשתמש כדי להחליף מטיס באמצע פעילות בזירה

  • קבוצה שבנתה מכשול לתחרות תקבל "כרטיס החלפת מכשול"  נוסף לשימוש במחזור הראשון בלבד

תחנות /PITS

 • על כל קבוצה להקים PIT - תחנה ובה תשקף את עבודתה במהלך השנה

 • הקמת התחנה לא תערך יותר מ-20 דקות

 • ניתן לבקש שימוש ב LAPTOP

 • אופן הצגת החומרים תלוי בקבוצה בלבד, וככל שתפרט יותר שיקולי תכן, צעדים, תמונות ועזרים נוספים (איכותיים) - יינתן ניקוד גבוה יותר

 • החומר המוגש לשופטים ינוקד על ידי השופטים בתחרות

 • החומר המוגש בתחנות יהיה: